สังคมไทยในปัจจุบัน

posted on 09 Aug 2010 19:54 by one-step-at-a-time
 
 
     ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมาก ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิด คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของแต่ละคนซึ่งอาจต่างกันออกไปตามการเลี้ยงดูสั่งสอนที่ได้รับจากครอบครัวปัจจุบัน คนเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้น หากเรื่องใดที่ทำแล้ว ตนเองไม่ได้ผลประโยชน์ก็จะไม่ทำ  อย่างเวลาขึ้นรถประจำทาง บางทีแทบจะเหยียบกันตาย ขึ้นไปแล้วก็ยังแย่งที่นั่งกันอีก ไม่พอ เมื่อเห็นคนแก่ขึ้นมา กว่าจะลุกกันได้นี่ช่างยากเย็นแสนเข็ญจริงๆ บางทีคนที่เป็นผู้ใหญ่ (ขอเน้นนิดนึงว่าเป็นผู้ชายอีกต่างหาก) ก็ไม่ยอมลุก เด็กอย่างเราต้องลุกให้ (ไม่ได้อะไรแต่แค่แอบน้อยใจ) ลุกให้ทั้งผู้สูงอายุและเด็กเล็กๆ  อย่างไร บางทีก็ตามพอข้าพเจ้าเห็นภาพเช่นนี้ บางทีก็ทำให้ข้าพเจ้าและอีกหลายๆคนยิ้มออกได้ เพราะมันเป็นภาพที่ดูน่ารัก เป็นภาพที่แต่ละคนคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกันแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆ

ก็ทราบว่า สังคมสมัยนี้อะไรๆก็ดูรีบร้อนและเป็นการแข่งขันไปเสียหมด แต่ฉันคิดว่าทุกคนอย่ากอยู่ในสังคมที่ดี แต่ถ้าทุกคนไม่เริ่มลงมือทำ ไม่เริ่มปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี หรือไม่ก็ทิ้งมันไป สังคมที่สงบสุข สังคมที่ทุกคนปรารถนาก็คงจะเกินขึ้นไม่ได้ ด้วยมือของคนๆเดียว แต่ถ้าหากแต่ละคนมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่านี้ สังคมของเราก็คงจะน่าอยู่มากขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนว่าไหมคะ

 

Comment

Comment:

Tweet